រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ

Preahvihear Administration

Investment

Popular Service

លេខអគ្គិភ័យ016 717 129
017 448 348
លេខសង្គ្រោះគ្រោះថ្នាក់ចរារចរណ៍015 836 969
077​ 747 496
លេខទទួលព័ត៌មាន(ប៉ូលីស)097 778 001 4

PREAH VIHEAR WEATHER

អាសយដ្ឋាន សាលាខេត្តព្រះវិហារ

Email : info@kohnong.gov.kh

Phone Number : (+855) ០៩៧៨២៦០៥៦០

© 2021

All Rights Reserved by Preahvihear Administration

Last update : 2 years ago