រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ

Preahvihear Administration
ស្វែងរក

អបអរសាទរឯកឧត្តមប្រាក់ សុវណ្ណ ត្រូវទទួលស្គាល់ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះវិហារ អាណត្តិទី៣

ឯកឧត្តមប្រាក់សុវណ្ណ អតីតអភិបាលខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសទទួលស្គាល់ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះវិហារជំនួសឯកឧត្តមឡុងសុវណ្ណ
ដែលត្រូវបានតែងតាំងនិងផ្ដល់ឋានៈជាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋលេខាធិការ។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះវិហារ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី១៦ខែសីហាឆ្នាំ២០២២។

អត្ថបទទាក់ទង