រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ

Preahvihear Administration
ស្វែងរក

អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ សម្រេចផ្អាកពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ ពិធីជប់លៀង និងការជុំជួបជុំតាមបែបសាសនានានាជាបណ្តោះអាសន្ន

យោងតាមស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០ កុម្ភៈ បន្តកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារសម្រេចផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវពិធីរៀបពិធីអាពាពិពាហ៍ ពិធីជប់លៀង ការជួបជុំតាមបែបសាសនានានាក្នុងរូបភាពប្រមូលផ្តុំ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ ស្របតាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋបាភិបាលកម្ពុជា ។

អត្ថបទទាក់ទង