រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ

Preahvihear Administration
ស្វែងរក

សមាសភាពចៅហ្វាយខេត្តឬអភិបាលខេត្តព្រះវិហារក្រោយ១៩៧៩

បើយោង តាម ឯកសារដែលបាន ដកស្រង់ពីសៀវភៅ រាជកិច្ច ដែលតម្កល់ទុកនៅ បណ្ណាល័យជាតិភ្នំពេញ ឃើញថា មានចៅហ្វាយ ឬ ភិបាលខេត្ត ជាច្រើន រូប បាន ដឹកនាំនៅក្នុងទឹកដីខេត្តព្រះវិហារគឺ ក្រោយរយះពេលប៉ុន្មានមក ប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជា ខេត្តព្រះវិហារ បានទទួលនូវនូវសង្គ្រាម រ៉ាំរៃ ជា ច្រើន ជាពិសេសចាប់ ពី ឆ្នាំ ១៩៧០ មកដល់១៩៧៩ ប្រជាពលរដ្ឋបានបាត់បង់ជីវិត ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ត្រូវបាន បំផ្លាញ់ ទាំងស្រុង រចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងថ្នាក់ដឹកនាំមិនច្បាស់លាស់ ។ ក្រោយថ្ងៃរំដោះ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ កម្ពុជាទទួលបាននូវពន្លឺនៃសុខសន្តិភាពជាបណ្តើរក្រោមការដឹកនាំរបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី តេជោ ហ៊ុន សែន និងជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។ ដោយគិតចាប់ពីឆ្នាំ១៩៧៩ រហូត ដល់ ឆ្នាំ ២០១៩ នេះមានថ្នាក់ដឹកនាំសរុប១០រូប ដូចខាងក្រោម៖

១.១៩៧៩-១៩៨១ឯកឧត្តម វេង ឃូន ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបដិវត្តន៍ខេត្ត

២.១៩៨១-១៩៨២ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា  ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបដិវត្តន៍ខេត្ត

៣/១៩៨៣-១៩៨៥ ឯកឧត្តម ស៊ុក សំអេង ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបដិវត្តន៍ខេត្ត

៤/១៩៨៥-១៩៨៨ ឯកឧត្តម  អោក មុនី ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបដិវត្តន៍ខេត្ត

៥/១៩៨៨-១៩៩៤ ឯកឧត្តម ស៊ុក សំអេង ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបដិវត្តន៍ខេត្ត

៦/១៩៩៤-១៩៩៨ ឯកឧត្តម មាន សារិន   អភិបាលខេត្ត

៧/១៩៩៩-២០០៩ឯកឧត្តម ព្រាប តាន់ អភិបាលខេត្ត

៨/.២០០៩-២០១៦ ឯកឧត្តម អ៊ុំ ម៉ារ៉ា អភិបាលខេត្ត

៩/ ២០១៦-២០១៩ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្ត

១០/២០១៩-បច្ចុប្បន្នឯកឧត្តម ប្រាក់ សុវណ្ណ អភិបាលខេត្ត

អត្ថបទទាក់ទង