រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ

Preahvihear Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូន​ដំណឹងស្តីពីកម្មវិធី​អាហារូបករណ៍របស់ប្រទេសជប៉ុន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង​ប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់អាហារូបករណ៍ក្រោមកម្មវិធី “អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង ( YLP )”សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២០ នៅប្រទេសជប៉ុន ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលអ្នកដឹកនាំថ្នាក់ជាតិនាពេលអនាគតនៅអាស៊ី និងប្រទេសនានា ពិសេសដើម្បីបង្កើតចំណងមិត្តភាព​រវាងបណ្តា​ប្រទេសនានា និងពង្រឹងផែនការសកម្មភាពគោលនយោបាយ ដោយបង្កើតបណ្តាញរវាងអ្នកដឹកនាំថ្នាក់ជាតិ៕

អត្ថបទទាក់ទង