រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ

Preahvihear Administration
ស្វែងរក

ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះវិហារដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ឡុង សុវណ្ណ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត។

គណៈអភិបាលខេត្ត

ខេត្តព្រះវិហារដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុវណ្ណ  ជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត អមដោយអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត នាយករដ្ឋបាលខេត្ត នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត  នាយកទីចាត់ការ ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម  និងប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយចំណុះរដ្ឋបាលខេត្ត។   

អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត

 • ឯកឧត្តម  គោស៊ុំ ប៊ុនសឿត  អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោកជំទាវ ចឹក ហេង  អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • ឯកឧត្តម  លី សារ៉ារិទ្ធ  អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • ឯកឧត្តម  ស៊ូ សិរី  អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • ឯកឧត្តម  អ៊ុង វុទ្ធី  អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • ឯកឧត្តម  មុត ភិសិទ្ធនា  អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត

នាយករដ្ឋបាលខេត្ត

 • លោក យ៉ុង គឹមហឿង នាយករដ្ឋបាលខេត្ត

នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត

 • លោក ព្រំ ឈាងលី នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោកស្រី  នួន វរល័ក្ខ នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត

នាយកទីចាត់ការ និងប្រធានអង្គភាពចំណុះរដ្ឋបាលខេត្ត

 • លោក ឃីន សុខា នាយកទីចាត់ការរដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោក ស៊ុម សែត នាយកទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ
 • លោក ទេស ពឿន នាយកទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ
 • លោក ឈួន សំអួ នាយកទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
 • លោក រស់ ចាន់លី នាយកទីចាត់ការអន្តរវិស័យ
 • លោក សាន់ ចាន់ថន ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម
 • លោក ស្រ៊ុយ សាទី ប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ
 • លោក ហន ឆន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ